O nas

Certyfikaty i wyróżnienia

Z inicjatywy grupy założycielskiej w ilości 17 osób 28 maja 1945 roku powołana została do życia Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jarocinie, która 7 lipca 1945 roku została zarejestrowana w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Ostrowie pod Nr 112/8.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu został Maciej Koluśniewski, a Rady Nadzorczej Józef Pilarczyk. Pierwsze biuro Spółdzielni mieściło się w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Witaszycach, którego kierownikiem był sekretarz Zarządu Spółdzielni Jan Kaźmierczak. Kilka miesięcy później biuro Spółdzielni zostało przeniesione do majątku Bogusław w Jarocinie.W początkowej fazie swojej działalności Spółdzielnia posiadała gorzelnię, kilka placówek handlowych, a następnie uruchomiono warsztaty naprawy maszyn rolniczych.

Z roku na rok Spółdzielnia rozwijała się i przybywało coraz więcej członków. Szczególnie na przełomie lat 60 i 70, wybudowano szereg obiektów produkcyjnych i handlowych. Oddano do użytku nową piekarnię, uruchomiono masarnię, wybudowano nowe magazyny oraz szereg obiektów handlowych w miejscowościach gminy Jarocin.

Spółdzielnia do końca lat 80-tych była organizatorem skupu płodów rolnych, surowców wtórnych oraz zaopatrzenia ludności wiejskiej we wszystkie potrzebne artykuły konsumpcyjne i środki do produkcji rolnej.Początek lat 90-tych to zmiany w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju, które gwałtownie zmieniły warunki funkcjonowania Spółdzielni z roli monopolisty do jednego z wielu podmiotów gospodarczych konkurujących ze sobą na lokalnym rynku.

Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Jarocin w zakresie produkcji pieczywa oraz handlu spożywczego i zaopatrzenia w opał i nawozy sztuczne.
GS zatrudnia około 100 pracowników.

Zarząd

Prezes ZarząduPaweł Gładczak

Członek Zarządu Sylwia Nowakowska

Członek Zarządu Agnieszka Markiewicz

Główny Księgowy Elżbieta Pudelska

Skład rady nadzorczej

Alojzy Konieczny - przewodniczący

Urszula Stasik

Agnieszka Dankowska

Aldona Kuberka

Halina Pera

Monika Miciuk

Karolina Walczak