Kontakt

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
63-200 Jarocin, ul.Poznańska 2
NIP 617-00-02-024

Zarząd:

Prezes Zarządu - Stefan Osiałkowski Prezes Zarządu - Stefan Osiałkowski

Członek Zarządu - Sylwia Nowakowska Członek Zarządu - Sylwia Nowakowska

Członek Zarządu - Jolanta Kempa Członek Zarządu - Jolanta KempaGłówna Księgowa - Dorota Adamska Główny Księgowy - Dorota Adamska

Skład rady nadzorczej:

  1. Paweł Gładczak Paweł Gładczak - przewodniczący
  2. Urszula Stasik Urszula Stasik
  3. Katarzyna Paszek Katarzyna Paszek
  4. Alojzy Konieczny Alojzy Konieczny
  5. Andrzej Zgorszczak Andrzej Zgorszczak
  6. Krzysztof Haberski Krzysztof Haberski
  7. Monika Miciuk Monika Miciuk

Dane kontaktowe:

Prezes
tel. 62 747 15 55

Sekretariat
tel. 62 747 25 31
fax 62 747 25 30
e-mail: gsjarocin.sekretariat@wp.pl

Kadry
tel. 62 747 25 32
e-mail: gsschjarocin@wp.pl

Księgowość
tel. 62 747 15 48
e-mail: gssch.jarocin@wp.pl

Główny Księgowy
tel. 62 747 28 22
e-mail: gksiegowygsjarocin@wp.pl

Finanse
tel. 62 747 15 37

Administracja
tel. 62 747 15 67

Rozmieszczenie placówek GS Jarocin Rozmieszczenie placówek GS Jarocin Szczegółowe dane dotyczące placówek GS Jarocin
są dostępne w dziale sklepy.

MTM Jarocin ul. Niepodległości 30
tel. 62 747 20 44,
tel. 62 747 28 05,
tel. 62 747 25 36
e-mail: gssch.mtmjarocin@wp.pl

MTM Mieszków ul. Dworcowa 13A
tel. 62 749 30 10
e-mail: gsmieszkow@wp.pl

Piekarnia Wilkowyja ul. Gorzyńskiego
tel. 62 749 21 29
e-mail: gspiekarnia@comm.pl

Piekarnia Witaszyce ul .Kolejowa
tel. 62 740 12 20

Zaopatrzenie Jarocin, ul.Niepodległości
30 tel. 62 747 19 96,
tel. 62 747 23 04
e-mail: gsjarocin.detal@wp.pl